Ültetvények

A rövid vágásfordulójú fásszárú ültetvények (SRC) létesítése a mezőgazdasági terület olyan hasznosítási módja, amely lehetővé teszi a rövid időn belül megvalósuló faanyag, illetve dendromassza (fa biomassza) termelését gyors növekedésű fafajok telepítésével.

A mérsékelt övben (mediterráneum, meleg és hideg mérsékelt öv) a-legfontosabb, SRC ültetvényekben telepített fafajok, fajták a nyárak  (Populus), amelyek közül többnyire hibrid nemesnyárakat, valamint rezgő és fehér nyárakat alkalmaznak. Az SRC ültetvények további fontos fajai a füzek (Salix spp.) és az akác (Robinia pseudoacacia). Az SRC ciklus a következő alapelveket követi: Az első vágásforduló során az ültetvény dugványokból vagy karódugványokból (hibrid nyár, fűz), illetve csemetékből (rezgő nyár, akác) kerül kialakításra. Néhány év után, de legfeljebb 20 év elteltével (az EU-n belüli tagállami jogszabályoktól függően) az SRC ültetvény betakarításra kerül. A második vágásforduló már sarjaztatással történik, ezért gyorsabb növekedés jellemzi, mivel a gyökérrendszer már kialakult. Az általános tapasztalat, hogy a vágásfordulók maximális száma 3 és 5 között lehet, mert ezután a sarjadási erély fokozatosan csökken. Az SRC beillesztése az európai mezőgazdaságba segíti az ágazatot a termények diverzifikálásában. Emellett pozitív társadalmi hatása van a vidéki lakosság foglalkoztatására és vidékfejlesztésre.

A rövid vágásfordulójú fásszárú ültetvények az erdőkön kívül „de novo”, azaz újonnan létrehozott faanyag források, így megfelelő választ adnak az Európában várhatóan bekövetkező faellátási hiányra, valamint segítenek kielégíteni a biomassza iránti növekvő keresletet, amely elvezethet az európai, megújuló és természetes alapanyagokon nyugvó társadalom kialakulásához. A fenntarthatóan működtetett SRC ültetvény lehetőséget nyújt a kiemelkedő energia-teljesítmény arányú termékláncok kialakítására, mivel a rövid vágásfordulójú fafajok több évig nem igényelnek intenzív gépi energiabefektetést (pl. szántás), illetve javarészt fungicidek, rovarölő szerek, trágyázás és permetezés nélkül művelhetők. A magas energiahatékonyság lehetővé teszi olyan működés kialakítását, mely során az ültetvények nagy mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg, és így támogathatják az EU klímavédelmi célkitűzéseit.

Az SRC ültetvények szántóföldi biomasszatermelést jelentenek, nem minősülnek erdőnek. Ökológiai hatásuk kedvezőbb, mint más intenzív mezőgazdasági kulturáké, mint például a kukoricáé, burgonyáé vagy az olajrepcéé. Az SRC ültetvények biodiverzitása nagyobb, mint a szántóké. Kedvezőbb életfeltételeket talál számos emlős, madár, illetve a talajfauna tagja is. Az SRC ültetvényekben a szántás elmarad, kevesebb műtrágya és vegyszerfelhasználás történik, mint a szántóföldeken. A kialakuló ültetvényszegély és a jelenlévő aljnövényzet nagyobb biológiai sokféleséget biztosít.