Munkacsomagok

Az 1. munkacsomag célja, egy olyan jogi és koncepcionális alap létrehozása, mely lehetővé teszi a D4EU projekt keretében 2500 hektárnyi nyár ültetvény létrehozását mezőgazdasági területeken. Ezek a területek jelenleg kihasználatlanok, esetlegesen marginális termőhelyekről van szó. További cél a megfelelő földterület-hasznosítási és talajjavítási intézkedések megtervezése, amelyek lehetővé teszik a D4EU projekt számára, hogy a kihasználatlan területeket visszavezesse a termelésbe.

A 2. munkacsomag célja 2500 ha-nyi SRC ültetvény sikeres létrehozása és művelése, valamint a faanyagra és kéregre osztott dendromassza alapú termékláncok kialakítása. Ez magában foglalja a betakarítási technológia tesztelését, fejlesztését és bemutatását is. Ezzel összefüggésben az ipari partnerek számára nagy jelentőséggel bír a hatékony dendromassza tárolási és állagmegőrzési módszerek kidolgozása a faanyag több hónapig tartó tárolásához. Ez biztosítani képes a termelés folyamatos fa- és kéregellátást az egész év során a kívánt minőség megtartása mellett. A harmadik cél az SRC operatív ellenőrzése. Mivel a növekedés és a terméshozam a termőhelyi paraméterektől függ, fontos, hogy ezeket a paramétereket körültekintően vizsgáljuk.

A 3. munkacsomag célja, hogy meghatározza az SRC rönkök hasznosításának megfelelő paramétereit nagyméretű ipari feldolgozás során. Következő lépésben az üzemi szintű kísérletek eredményeit elemezzük, hogy láthatóvá váljon az új alapanyag teljes költségének és termékekre gyakorolt hatásának befolyása a gyártási folyamatra.

A 4. munkacsomag célja, hogy azonosítsa a kéregben lévő fungicid vegyületeket, valamint a legmagasabb hatékony fungicid anyagkoncentrációjú nyárfajtákat. Továbbá új kezelési módszert kell kidolgozni a fungicidek új keverékben történő megkötésére. A kísérleti eredmények alapján határozzuk meg a természetes fungicidek szükséges arányát az új bioalapú anyagokban a maximális védőhatás elérése érdekében.

Az 5. munkacsomag az alkalmazott kutatásfejlesztés bemutatására szolgál. Minden projekt-tevékenységet és az értéktermelési lánc létrehozását környezeti és társadalmi-gazdasági értékelésekkel támasztunk alá. További cél az is, hogy lehetőségeket nyújtsunk a rövid vágásfordulójú termesztési rendszerek társadalmi elfogadottságának növelésére, és azonosítsuk a felmerülő rendszerfejlesztési lehetőségeket az öko-hatékonyság szempontjából.

A 6. munkacsomag a projekt eredményeinek kommunikációjára, kiaknázására és terjesztésére fog összpontosítani, mivel a Dendromass4Europe célja az európai bioalapú iparágak hatékonyságának, jövedelmezőségének és versenyképességének, valamint az optimális erőforrás-felhasználásnak a megerősítése.

A 7. munkacsomag a projekt koordinálásával kapcsolatos tevékenységekért felelős. Ez magában foglalja a projekt műszaki, adminisztratív, pénzügyi és jogi irányítását is. A 7. munkacsomag célja a Dendromass4Europe napi adminisztrációs kötelezettségeinek, a projekt koordinálásának és a folyamatban lévő munka nyomon követésének hatékony biztosítása.