Inovácie

Dendromass4Europe si kladie za cieľ zriadiť 2500 ha topoľových plantáží obhospodarovaných udržateľným spôsobom. K tomuto účelu použité poľnohospodárske plochy sú momentálne nevyužívané alebo málo využívané a marginálne. Tieto nové poľnohospodárske systémy núkajú množstvu farmárom a majiteľom pôd spôsob ako diverzifikovať a zvýšiť si príjmy. Okrem toho prispievajú tieto plantáže k rekultivácii marginálnych pôd, zaisťujú dlhodobú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi plantáží a majiteľmi pôd a zabezpečujú väčšiu hospodársku istotu a tým aj bezpečnosť prevádzky agrárneho sektora.

Rozličné aktivity konzorcia projektu D4EU by mali tiež pomôcť pri generovaní ziskov pre vidiecke hospodárstvo na regionálnej úrovni. K tomuto účelu budú vyvinuté 4 nové bio – materiály (NBBM) a vytvorí sa prístup k špecifickým supermarketom pre tieto inovatívne materiály. D4EU bude iniciovať nevyhnutné procesy tvorby hodnôt a marketingové aktivity.

Z topoľového dreva sa bude vyrábať funkčne prispôsobená ľahká doska na výrobu nábytku. Nová štruktúra dá doske väčšiu stabilitu. Zároveň bude táto doska ľahšia a na jej výrobu sa spotrebuje menej zdrojov. Kôra z topoľa, ktorá sa doposiaľ využívala hlavne na výrobu energie, bude slúžiť ako surovina pre ďalšie 3 bio – materiály: na jednej strane sa kôra topoľa spracuje na eko – fungicídne tvarované časti vlákien, ktoré nahradia plastové balenia a ktoré budú zároveň ľahko opätovne použiteľné. Na druhej strane bude kôra použitá v takzvaných kompozitoch na báze drevo-plast (WPC). Plánované sú granulát a profily. Profily môžu byť následne použité ako ploty, panely na obkladanie alebo ako podlahy. Tieto materiály pozostávajú z plastu a zároveň aj z dreva, a preto v sebe spájajú pozitívne vlastnosti oboch: trvácnosť a eleganciu.