Projekt v číslach

Názov projektu: Zabezpečenie udržateľnej produkcie dendromasy prostredníctvom topoľových plantáží vo vidieckych oblastiach Európy
 Akronym: Dendromass4Europe (D4EU)
Začiatok projektu: 2017-06-01
Trvanie projektu:  5 leta
Rozpočet projektu:  20.5 Mio. Euro
Rozpočet na financovanie:  9.8 Mio. Euro
 Partneri:  10
Partnerské krajiny:  8