Ciele

Young poplars in plant pots with sandy soils for research purpose
  • Založenie a rozšírenie plantáží rýchlo – rastúcich drevín, konkrétne topoľov, o veľkosti 2500 ha na marginálnych alebo momentálne nevyužitých poľnohospodárskych plochách vo vidieckych oblastiach.
  • Demonštrácia zavedenia na trh a použitia 4 nových bio – materiálov (NBBM) v súvislosti s vytvorením 4 nových „bio – based“ reťazcov tvorby hodnôt spočívajúcich na samostatnom zhodnotení dreva a kôry z topoľov.
  • Redukcia nákladov na dendromasu prostredníctvom adaptácie a optimalizácie inovatívnych systémov zberu a skladovania.
  • Monitoring plantáží a aplikovaný výskum pre zaistenie kvality plantáží, stability produkcie, optimálneho výberu odrôd topoľov a zabránenie rizík.
  • Validácia očakávaných pozitívnych, ekologických vplyvov prostredníctvom hodnotenia životného cyklu NBBM pozdĺž reťazca tvorby hodnôt (LCA).

Katere izzive želimo obravnavati?