Inovácie

Dendromass4Europe si kladie za cieľ zriadiť 2500 ha topoľových plantáží obhospodarovaných udržateľným spôsobom. K tomuto účelu použité poľnohospodárske plochy sú momentálne nevyužívané alebo málo využívané a marginálne. Tieto nové poľnohospodárske systémy núkajú množstvu farmárom a majiteľom pôd spôsob ako diverzifikovať a zvýšiť si príjmy. Okrem toho prispievajú tieto plantáže k rekultivácii marginálnych pôd, zaisťujú dlhodobú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi plantáží a majiteľmi pôd a zabezpečujú väčšiu hospodársku istotu a tým aj bezpečnosť prevádzky agrárneho sektora.

Flow chart which shows the processes of D4EU (unsatisfied farmers due to low yields, contracts with project partners to grow poplar plantations, happy farmer due to well growing poplars, poplar harvest, transportation logistics of the poplar dendromass to 3 different entrepreneurs connected with the production of diverse products)

Rozličné aktivity konzorcia projektu D4EU by mali tiež pomôcť pri generovaní ziskov pre vidiecke hospodárstvo na regionálnej úrovni. K tomuto účelu budú vyvinuté 4 nové bio – materiály (NBBM) a vytvorí sa prístup k špecifickým supermarketom pre tieto inovatívne materiály. D4EU bude iniciovať nevyhnutné procesy tvorby hodnôt a marketingové aktivity.

Z topoľového dreva sa bude vyrábať funkčne prispôsobená ľahká doska na výrobu nábytku. Nová štruktúra dá doske väčšiu stabilitu. Zároveň bude táto doska ľahšia a na jej výrobu sa spotrebuje menej zdrojov.

Kôra z topoľa, ktorá sa doposiaľ využívala hlavne na výrobu energie, bude slúžiť ako surovina pre ďalšie 3 bio – materiály: na jednej strane sa kôra topoľa spracuje na eko – fungicídne tvarované časti vlákien, ktoré nahradia plastové balenia a ktoré budú zároveň ľahko opätovne použiteľné.

Na druhej strane bude kôra použitá v takzvaných kompozitoch na báze drevo-plast (WPC). Plánované sú granulát a profily. Profily môžu byť následne použité ako ploty, panely na obkladanie alebo ako podlahy. Tieto materiály pozostávajú z plastu a zároveň aj z dreva, a preto v sebe spájajú pozitívne vlastnosti oboch: trvácnosť a eleganciu.