BESZÉLGETÉS egy gazdálkodóval

A lozornói szövetkezet agronómusaként Jaroslava Bojkovská 2016 óta foglalkozik gyors növekedésű fák termesztésével.

Picture of Ms. Jaroslava Bojkovská, a farmer who already engaged in poplar plantations

Honnan értesült az IKEA Industry projektjéről?

A vállalattól kaptuk a közvetlen megkeresést, bár a projektről már korábban is tudtunk, ugyanis a szövetkezetünk közelében több helyen is létesült ültetvény.

Önök miért csatlakoztak a projekthez?

Kerestük területeink minél hatékonyabb kihasználásának lehetőségét. Nincsenek különösebben termékeny földjeink, ezért láttunk potenciált az ültetvényekben. A növénytermesztésünk főként takarmánynövényekre fókuszált, kukoricát és gabonát termesztettünk.

Mi történt a szerződés megkötését követően?

Az IKEA Industry egy szerződött partnerén keresztül kiültette a fákat, és gondoskodott róluk az első évben, addig nekünk nem kellett csinálnunk semmit. A második és a harmadik évben kétszer-kétszer kellett a sorközöket megtisztítanunk, a negyedikben már csak egyszer, az ötödik évben pedig következhet a kitermelés.

Mit várnak az együttműködéstől?

Nyárfaültetvényeket csak gyengén bonitált talajokra telepíthetünk. A mi régiónkban ezek általában erősen homokos talajok, amelyek termékenysége hagy némi kívánnivalót maga után. Azonban ha a következő években rendszeresen visszadolgozzuk a fákról származó szerves anyagot, bízunk benne, hogy javítani tudjuk a termékenységüket.

Picture of BARNABÁŠ KOVÁČ

BARNABÁŠ KOVÁČ, IKEA Industry land developer

„Mezőgazdaságban szerzett tapasztalataim alapján tudom, mennyire nehéz naprakésznek maradni a legújabb iparági trendekben. Különösen örülök tehát annak, hogy ezzel a projekttel különféle problémákra kínálhatunk jó és egyszerű megoldást.Csak példaként: a nyárfaültetvények úgy az átnedvesedett, elmocsarasodott, mint a telephelytől messze eső, intenzív gazdálkodásra csak korlátozottan alkalmas parcellák rentábilis használatát is biztosítják.“