Pilotný projekt na Slovensku

Súčasťou IKEA Industry je 43 výrobných závodov v 9 krajinách sveta s približne 20 000 zamestnancami. Pilotný projekt rýchlorastúcich drevín sme rozbehli práve na Slovensku, kde sú na takéto nové využívanie pôdy ideálne podmienky.

Pýtate sa prečo?

Poplar cutting put into the very sandy and dry soil

Pre časť Záhoria sú typické ľahké piesočnaté pôdy, ktoré mnohým plodinám nevyhovujú, pre topole sú ale priaznivé. Taktiež klimatické podmienky na západnom Slovensku sú vhodné na pestovanie topoľov.

Recently established poplar plantation with cuttings on sandy and nutrient-poor soils

Plantáže rýchlorastúcich drevín je povolené vysádzať iba na pôdach 5. až 9. bonity (3 a 4 za určitých podmienok). V okolí nášho závodu v Malackách je takýchto území dostatok.

Group picture in front of the newly installed info panel about D4EU

Slovenská legislatíva, lokalizácia závodov IKEA Industry v rámci Európy, dostupnosť ornej pôdy, prírodné pomery a navyše aj podpora Európskej únie umožnili, že sa Slovensko stalo pilotnou krajinou projektu pre pestovanie rýchlorastúcich drevín IKEA Industry.

Picture of Christoph Leibing, being IKEA Industry program manager

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér IKEA Industry

“Výsadba je síce automatizovaná, ale náš projekt do regiónu stále prináša množstvo pracovných príležitostí, a to najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa vo vegetačnom období môžu starať o plantáže.“

Ako skončí drevo z našich plantáží?

V IKEA Industry v Malackách budeme spracovávať drevo z vlastných plantáží, dokážeme tak skrátiť vzdialenosť prevozu materiálu a znížiť spotrebu fosílnych palív potrebnú na transport. Keď drevo dovezieme k nám do závodu v Malackách, podrvíme ho, zmiešame s lepidlom a lisujeme do dosiek. Tie sa potom používajú na výrobu obľúbených výrobkov IKEA.