Topole IKEA Industry podporujú farmárov a chránia prirodzené lesy

Logo of IKEA Industry Malacky

Sme spoločnosť IKEA Industry, divízia Boards. V závodoch po celej Európe vyrábame drevené dosky, z ktorých vzniká obľúbený nábytok IKEA. Päť takýchto závodov máme aj na Slovensku. Vážime si drevo a chceme ho získavať zodpovedne a udržateľne. Spolu s partnermi pestujeme vlastné stromy a táto spolupráca prináša úžitok všetkým. Na Slovensku preto hľadáme farmárov a majiteľov pôdy, s ktorými môžeme na tomto zmysluplnom projekte spolupracovať.

V SKRATKE:

Na západnom a strednom Slovensku vysádzame plantáže rýchlorastúcich topoľov, ktoré po piatich rokoch zozbierame a vyrábame z nich dosku, ktorá je neskôr použitá na výrobu inovatívneho nábytku IKEA. Obmedzujeme tak výrub stromov v prirodzených lesoch, pričom využívame zväčša menej úrodnú pôdu, z ktorej farmári zvyčajne nedosiahnu dostatočne vysoký výnos. Topoľom sa v nej však darí, a to pre farmárov či majiteľov pôdy, s ktorými spolupracujeme, znamená vyšší a stabilnejší výnos. Vďaka nášmu projektu bude v budúcnosti až 30 % dreva, ktoré pre výrobu dosiek v Malackách potrebujeme, pochádzať z topoľových plantáží. Aj zvyšných 70 % dreva bude zo zodpovedne obhospodarovaných certifikovaných lesov alebo recyklovaného dreva.

Čo sme už dosiahli?

Doteraz sme v širšom okolí Malaciek vysadili približne 1300 hektárov rýchlorastúcich topoľov. Aby sme mohli spoločne rásť, hľadáme nových partnerov na spoluprácu.

Picture of Christoph Leibing, being IKEA Industry program manager

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér projektu RRD IKEA Industry

“Na miestach, kde sme v roku 2015 zasadili prvé malé topole, dnes máme pôsobivé rady trinásťmetrových stromov, ktoré majú v prsnej výške priemer 13 centimetrov. Topoľom sa tu darí, drevo je veľmi kvalitné a vyhovuje našim požiadavkám.“

Prečo je tento projekt výnimočný?

Pilotný projekt na Slovensku

Pilotný projekt rýchlorastúcich drevín sme rozbehli práve na Slovensku, kde sú na takéto nové využívanie pôdy ideálne podmienky.

Čo sa na pozemkoch deje?

Keď sa farmár alebo majiteľ pozemku rozhodne pre pestovanie rýchlorastúcich topoľov na  parcele, uzavrieme s ním zmluvu a pripravíme všetko na vysadenie stromov.

Prečo sú topole najvhodnejšie?

Topole sú vhodné na výrobu nábytku. Okrem toho sú dobre adaptované na klimatické podmienky na Slovensku.

Picture of Ms. Jaroslava Bojkovská, a farmer who already engaged in poplar plantations

Prečítajte si rozhovor s p.Jaroslavou Bojkovskou, ktorá už má skúsenosti s pestovaním RRD.

Jaroslava Bojkovská pracuje ako agronómka a pozemkárka na poľnohospodárskom družstve v Lozorne. Do projektu rýchlorastúcich stromov sa družstvo zapojilo ešte v roku 2016.

Aké pozemky hľadáme?

Poplar leaf in front of the blue sky

Máme záujem o dlhodobú spoluprácu s farmármi a majiteľmi pozemkov, ktoré sú primerane vzdialené od nášho závodu v Malackách. Aby sme mohli plantáž vysadiť, pôda by mala spĺňať určité podmienky:

  • Pozemok by mal byť vo vzdialenosti maximálne 200 km vzdušnou čiarou od nášho závodu v Malackách.
  • Rozloha celého pozemku by mala mať najmenej 8 hektárov, môže však ísť o viacero menších parciel vedľa seba.
  • Pozemok by mal mať ideálne najviac štyroch vlastníkov.
  • Záujem máme najmä o podmáčané a zamokrené pôdy nižšej až strednej kvality. Hodnota bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) pozemkov by mala byť od 5 do 9.
  • Pozemky by sa nemali nachádzať v žiadnom chránenom území (NATURA 2000 a pod.).
  • Plantáž nemôže byť založená bez súhlasu Okresného Úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie na výsadbu nepôvodného druhu.
Picture of Alica Šebestova, being IKEA Industry land developer

ALICA ŠEBESTOVÁ, lead land developer IKEA Industry

“Stretávame sa so širokým spektrom záujemcov o spoluprácu na našom projekte. Aj keď máme jasne nastavené pravidlá, naša ponuka je dostatočne flexibilná na to, aby sme sa mohli prispôsobiť individuálnym potrebám farmárov a majiteľov pôdy. Práve táto diverzita mi dáva energiu na vývoj ďalšieho postupu tohto inovatívneho projektu.“

Výhody pre mňa?

Záleží nám na tom, aby bol projekt rýchlorastúcich drevín výhodný pre farmárov a majiteľov pôdy ako aj pre nás. Preto ku každej spolupráci pristupujeme individuálne.

View into a poplar crown

Bezpečný a spoľahlivý príjem, ktorý je navyše nezávislý od počasia.

Individuálny prístup, jasné a férové dohody, plnenie záväzkov.

5 years old poplar plantation with herbal understorey

Využitie pozemku nižšej kvality.

Zachovanie alebo zlepšenie kvality pôdy vďaka posilneniu vrstvy humusu prostredníctvom rozsiahleho pôdneho manažmentu.

Close-up of a poplar leaf in front of the sunset

Zlepšovanie ovzdušia vďaka filtrácii prachu listami.

Pozitívny vplyv na klímu uchovávaním dodatočného uhlíka v kmeňoch, koreňoch, listoch a pôde.

2 years old poplar plantation with recent tillage between the rows

Menšia záťaž pozemku použitím mechanizmov.

Vstup do novej oblasti, ktorá má budúcnosť vďaka ekonomickej výhodnosti a ochrane životného prostredia.

Picture of Christoph Leibing, being IKEA Industry program manager

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér IKEA Industries

“Je fascinujúce, ako rýchlo rastú. Tam, kde bola pred rokom len sadenica, zrazu máte sedemmetrový strom. Pracujem na tomto projekte už sedem rokov a stále ho považujem za úžasný.“

Naša vízia

Cieľom IKEA Industry je, aby 30 % dreva, ktoré používame na výrobu dosiek v Malackách, bolo z plantáží rýchlo rastúcich  drevín. Na uskutočnenie tohto cieľa potrebujeme 4000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Stále hľadáme nových partnerov a novú pôdu na výsadbu našich rýchlorastúcich topoľov. Aj naďalej chceme budovať dlhodobé partnerstvá s farmármi a vlastníkmi pôdy na západnom Slovensku.

Kontaktujte nás

Picture of Alica Šebestova, being IKEA Industry land developer

Alica Šebestová, lead land developer IKEA Industry

Mail: alica.sebestova@inter.ikea.com

Phone: 0911 406 097