Čo sa na pozemkoch deje?

Keď sa farmár alebo majiteľ pozemku rozhodne pre pestovanie rýchlorastúcich topoľov na  parcele, uzavrieme s ním zmluvu a pripravíme všetko na vysadenie stromov.

Flow chart which shows the processes of D4EU (unsatisfied farmers due to low yields, contracts with project partners to grow poplar plantations, happy farmer due to well growing poplars, poplar harvest, transportation logistics of the poplar dendromass to 3 different entrepreneurs connected with the production of diverse products)

Prvý rok

Pôdu treba najprv pripraviť. Pred výsadbou ju poorieme a prekypríme. Na jar vysadíme stromy a v prvom roku, keď sú najzraniteľnejšie najmä z dôvodu tlaku vysokej zveri a nadmerného zaburinenia, sa o ne intenzívne staráme. Následne, kým topole rastú a silnejú, ich pravidelne monitorujeme. Na pozemkoch, kde sa už asi 1 m vysoké sadenice ujali, vyrastie počas vegetačnej sezóny od apríla do septembra strom do výšky cca 5 m.

Druhý až štvrtý rok

V tomto období rastu treba plantáž 1- až 2-krát ročne podiskovať. Diskovanie zabezpečuje farmár. Ak nemá príslušnú technológiu, vieme mu ju požičať, prípadne vieme celý servis zabezpečiť my. Úlohou farmára je kontrolovať plantáž až do momentu zberu úrody. Dohliadať musí najmä na burinu, poškodenie hmyzom, plesňami či zverou.

Piaty rok

Na konci piateho roku stromy zozbierame a privezieme do závodu v Malackách, kde drevo použijeme na výrobu nábytkových dosiek IKEA Industry. Následne začína ďalší 5-ročný rastový cyklus. Tentokrát už bez výsadby, keďže stromy rastú z pôvodných pňov. Cieľom sú 4 rubné cykly každých 5 rokov, ktoré farmárom zabezpečia 20-ročný stabilný výnos a  spoluprácu. Po skončení celého procesu sa postaráme o to, aby sme pôdu vrátili v rovnakom alebo ešte lepšom stave, v akom bola pred výsadbou. Táto je okamžite využiteľná na vysadenie bežnej poľnohospodárskej plodiny.

Picture of Christoph Leibing, being IKEA Industry program manager

CHRISTOPH LEIBING, programový manažér IKEA Industry

“Drevo z plantáží zbierame iba v zime. Odrežeme kmeň, korene však zostanú v zemi a na jar z nich znova začne rásť strom. Je to moderný a veľmi efektívny spôsob využitia pôdy. Strom v druhom cykle navyše rastie rýchlejšie a je odolnejší, keďže rastie zo silných koreňov.“